Czym powinien się charakteryzować dobry tłumacz ustny?

Wykonywanie tłumaczeń ustnych wymaga nie tylko zdolności do języków obcych, ale także szeregu odpowiednich cech charakteru oraz pewnych uzdolnień. Tłumaczenie ustne ze względu na jego specyficzny charakter, należy do jednych z najbardziej wymagających i stresujących form tłumaczenia języka. Ten rodzaj tłumaczenia jest najczęściej stosowany na spotkaniach biznesowych, konferencjach prasowych czy międzynarodowych wydarzeniach kulturalnych. Czym powinien charakteryzować się dobry tłumacz ustny? Odpowiadamy.

Spis treści:

  • Czym charakteryzuje się tłumaczenie ustne?
  • Cechy dobrego tłumacza ustnego

We wpisie dowiesz się, czym charakteryzuje się tłumaczenie ustne oraz jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry tłumacz ustny.

Czym charakteryzuje się tłumaczenie ustne?

Tłumaczenie ustne, inaczej nazywane symultanicznym, jest tłumaczeniem wypowiedzi w języku obcym słyszanej po raz pierwszy – w czasie rzeczywistym. Tłumaczony tekst może odbiegać od oryginału, a podczas przekładu dopuszczalne są pewne błędy oraz uproszczenia – istotne jest, aby pozostał zachowany sam przebieg komunikacji. Aby tłumaczenie przebiegało sprawnie i było zrozumiałe dla słuchaczy, niezbędne jest prawidłowe zaplecze techniczne i dobra organizacja wystąpienia. Najbardziej profesjonalne tłumaczenia ustne, odbywają się przy wykorzystaniu dźwiękoszczelnej kabiny wewnątrz której, znajduje się dwóch tłumaczy. Osoba wygłaszająca przemówienie, zazwyczaj zajmuje miejsce na mównicy i komunikuje się ze słuchaczami bezpośrednio przez mikrofon, zaś tłumacz jest pośrednikiem, który za pomocą słuchawek tłumaczy tekst mówiony słuchaczom.

Cechy dobrego tłumacza ustnego

Perfekcyjna znajomość języka obcego oraz ojczystego – doskonała znajomość gramatyki i stylistyki języka ojczystego, jest gwarancją sprawnej pracy nad przekładem słyszanego tekstu. Zasada ta dotyczy również języka tłumaczonego. Znajomość języka obcego, wiąże się także ze znajomością kultury i zwyczajów związanych z krajem jego pochodzenia. Aby zachować pierwotny sens i płynny przekaz przekładanego tekstu, który będzie dopasowany do jego odbiorcy, tłumacz powinien znać zasady językowe, słownictwo, idiomy i kulturę danego języka.
Odporność na stres – dobry tłumacz ustny, musi być nie tylko świetnym mówcą i mieć dobrą prezencję. Bardzo ważną cechą jest radzenie sobie w sytuacjach stresowych, do których z pewnością należy tłumaczenie tekstu na żywo. Popłoch, konsternacja i zapominanie słów, to na pewno zachowania, których chcemy uniknąć podczas występu przed większą publicznością.
Idealna dykcja – aby tłumaczenie było zrozumiałe dla każdego słuchacza, ważna jest nienaganna dykcja tłumacza. Powinien on mówić wyraźnie, poprawnie, bez obecnej wady wymowy oraz z odpowiednim akcentem. Płynne przemawianie bez zacinania, przerywników dźwiękowych i zadyszki to umiejętności, których nie powinno zabraknąć dobremu tłumaczowi.
Dobra pamięć krótkotrwała – dobra pamięć, jest podstawowym warunkiem do uprawiania zawodu tłumacza. Tłumacz powinien wykazywać się umiejętnością zapamiętywania dłuższych zdań aby efektywnie je przekładać na inne języki.
Systematyczność, skrupulatność i terminowość – tłumacz ustny musi się charakteryzować nie tylko dużą wiedzą nabytą, ale także pewnymi wrodzonymi cechami charakteru. Skrupulatność przydaje się podczas dokładnych tłumaczeń tekstów, które powinny być dopracowane pod kątem gramatyki, stylistyki i poprawności interpunkcyjnej. Praca tłumacza wiąże się z odpowiednim planowaniem pracy i zachowaniem jej systematyczności. Komunikatywność to kolejna cecha, która przyda się w zawodzie tłumacza i która pozwoli na sprawną pracę, nawet z najbardziej wymagającym klientem.