Czym powinien charakteryzować się tłumacz marketingowy?

Tekst marketingowy, pomimo specyfiki dziedziny w jakiej występuje, jest tekstem specjalistycznym. Dotyczy wszelkich materiałów promocyjnych takich jak ulotki, broszury, lub wizytówki. Mimo faktu, że teksty marketingowe występują w powszechnych środkach przekazu i towarzyszą nam na co dzień, ich tłumaczenie wymaga specjalistycznych umiejętności. Czym powinien charakteryzować się tłumacz marketingowy? Wyjaśniamy.

Spis treści:

 • Czym charakteryzuje się tłumaczenie materiałów marketingowych?
 • Dobry tekst marketingowy podstawą sukcesu
 • Profesjonalny tłumacz marketingowy – cechy

We wpisie przeczytasz, czym charakteryzuje się tłumaczenie materiałów marketingowych, jak powinien wyglądać dobry tekst marketingowy oraz jakie cechy powinna mieć osoba, która zajmuje się profesjonalnym tłumaczeniem materiałów marketingowych.

Czym charakteryzuje się tłumaczenie materiałów marketingowych?

Tłumaczenia marketingowe są inne niż pozostałe rodzaje tłumaczeń, ponieważ wymagają precyzyjnego zrozumienia tekstu źródłowego oraz znajomości kultury kraju, do którego finalnie mają trafić. Perfekcyjna znajomość języka to także niezbędna Są trudne pod względem konstrukcji – wymagają poprawnego pojmowania gier słownych, przysłów i skrótów myślowych, charakterystycznych dla danego kraju i języka. Kluczowe w tłumaczeniu tekstu marketingowego, jest przekazanie idei reklamy w taki sposób, aby nie odbiegała ona od oryginalnego zamierzenia autora. Podstawową funkcją tekstu marketingowego, jest wzbudzenie ciekawości i wymaganej reakcji odbiorcy. Tego typu teksty bazują na emocjach, odwołują się do kultury, gestów czy symboli. Materiały marketingowe jakie najczęściej podlegają tłumaczeniu przez profesjonalne biuro tłumaczeń, to:

 • broszury, ulotki, materiały promocyjne
 • treść newsletterów
 • prezentacje multimedialne
 • treści na strony internetowe
 • treści publikacji przeznaczonych dla prasy
 • teksty, hasła i slogany dla kampanii reklamowych
 • badania dotyczące klientów i rynku
 • treści wykorzystywane w spotach reklamowych

Tworząc tłumaczenie marketingowe, nie można zapominać o cechach charakterystycznych dla tekstów marketingowych. Powinny być one przede wszystkim zwięzłe, trafne i zrozumiałe dla odbiorcy. Tekst powinien być plastyczny, wpływający na wyobraźnie, oraz powinien zgrabnie łączyć się z charakterem marki dla której pracuje tłumacz. Jego obowiązkiem jest dokładne zrozumienie celów marki oraz oferowanych przez nią produktów. Precyzyjny dobór słów, znajomość kultury, historii, zwyczajów kraju dla jakiego wykonywane jest tłumaczenie, to podstawowe elementy prawidłowo przetłumaczonego tekstu marketingowego.

Dobry tekst marketingowy podstawą sukcesu

Tłumaczenia marketingowe są niezwykle wymagające i ze względu na swój charakter, zalicza się je do tekstów specjalistycznych. Do poprawnego przełożenia tekstu konieczna jest perfekcyjna znajomość języka, szeroko rozumianej kultury danego kraju i zasad jakimi rządzi się marketing. Ważne jest zrozumienie celu komunikacji obu stron oraz precyzyjne określenie typu odbiorcy. Należy zrozumieć cel marketingowy firmy zlecającej tłumaczenie, jak i oferowaną przez nią usługę. Tłumacz marketingowy powinien być twórczy, mieć ciekawe skojarzenia i umiejętność ‘zabawy’ słowem. W wypadku tłumaczeń marketingowych, samo powielanie treści w innym języku to za mało – należy tekst odpowiednio opracować. Wielu klientów oczekuje nie tylko poprawności tłumaczenia, ale także dopasowanej i spersonalizowanej treści. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy grupa ekspertów pracująca w dziale marketingu danej firmy, opracowuje chwytliwe hasło. Ma ono na celu zachęcić potencjalnego klienta do zakupu towaru czy skorzystanie z usługi firmy. Od sprzedaży produktu będą zależały dalsze losy marki, ponieważ jest to jeden z ich najnowszych i flagowych towarów. Firma planuje wprowadzić swój produkt na rynek zagraniczny i w tym celu zatrudnia tłumacza. Niepoprawnie przetłumaczone przez tłumacza marketingowego hasło, będzie skutkowało mierną reakcją docelowej grupy odbiorców, co w konsekwencji przełoży się na niskie wyniki sprzedażowe marki. Na barkach profesjonalnego tłumacza marketingowego spoczywa więc odpowiedzialność, za wzbudzenie wymaganej reakcji klienta danej narodowości, na proponowany produkt lub usługę. Jak w każdym tłumaczonym języku, tłumacz może spotkać się z przeszkodą w postaci nieprzekładalności językowej. To sytuacja, w której tłumacz nie ma możliwości pełnego oddania sensu tłumaczonego wyrażenia z powodu np. istniejących między kulturami różnych systemów wartości, poglądów czy odmiennego doświadczania życia codziennego. W takiej sytuacji tłumacz musi wykazać się kreatywnością i zrekompensować zaistniały ubytek językowy, analogicznym zwrotem oddającym podobny sens, jak zwrot zastosowany w oryginalnym tekście.

Profesjonalny tłumacz marketingowy – cechy

Jakie cechy są wymagane od profesjonalnych tłumaczy marketingowych? Można to łatwo zobrazować następującym hasłem – przełożenie treści na sprzedaż. Specjalista od przekładania tekstów marketingowych, musi perfekcyjnie posługiwać się językiem, na jaki są tłumaczone materiały. Znajomość języka obcego, wiążące się z nim wszelkie gry słowne, skojarzenia i metafory charakterystyczne dla danej kultury, mają kluczowe znaczenia np. w hasłach reklamowych. Tłumacz musi znać charakter materiałów marketingowych i dokładnie zapoznać się z grupą docelową, do której mają one trafić. Idealne rozwiązanie następuje w przypadku, jeżeli tłumacz posiada doświadczenie w pracy w marketingu lub studiował zarządzanie i marketing. Zdobyta w pracy i na studiach wiedza, pomoże mu w zrozumieniu charakteru funkcjonowania form marketingowych. Ważna jest także cecha zwana ‘lekkim piórem’, która powoduje że czytane teksty są łatwe do przyswojenia, intuicyjne, chwytliwe i łatwo przyciągające uwagę. Ważna jest także znajomość zwyczajów i symboli danej społeczności, aby w przekazie nie zawrzeć ukrytych, niekorzystnych znaczeń. Mogą one negatywnie wpłynąć na odbiór marki na rynkach zagranicznych i skutecznie zniweczyć ich szansę na zdobycie popularności za granicą. Dobre tłumaczenie powinno cechować się maksymalnym zawarciem niezbędnych informacji, w minimalnej objętości tekstu. Czym jeszcze cechuje się najlepszy tłumacz? Kreatywność, czujność i wiedza z zakresu marketingu, to cechy niezbędne profesjonalnemu tłumaczowi, aby stworzone teksty reprezentowały najwyższy poziom. Najlepszego tłumacza poznamy nie tylko po perfekcyjnej znajomości języka, ale także po wytrwałości w nawet najtrudniejszej translacji. Stworzony tekst powinien być przemyślany i poparty konkretną wiedzą. Tłumaczenia marketingowe wymagają także odpowiedniej dynamiki dobranych słów i zwrotów, aby maksymalnie zaangażować ich odbiorcę. Powinny być nacechowane emocjami i zapewniać odpowiednią komunikację między marką a klientem. Niezbędna jest nie tylko znajomość kontekstu społecznego ale adaptacja tekstów do wymogów danego rynku. Najlepszym wyjściem jest kompleksowe tłumaczenie zrealizowane przez jedną firmę, co pozwoli na uzyskanie maksymalnej spójności materiałów i tekstów przygotowanych na rynki zagraniczne. Warto zainwestować w usługi profesjonalnych biur tłumaczeń, co z pewnością przełoży się na osiągnięcie wysokich celów sprzedażowych.