Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe?

Czym różni się tłumaczenie przysięgłe od zwykłego? Zwane uwierzytelnionym lub poświadczonym, jest potwierdzone specjalną formułą oraz odciskiem pieczęci tłumacza przysięgłego. Każdy taki dokument sporządza się zgodnie z Ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, co całkowicie świadczy o jego rzetelności. Tłumaczenie przysięgłe najczęściej trafia do urzędów oraz państwowych instytucji. Co trzeba dokładnie o nim wiedzieć? Odpowiadamy!

 

Tłumaczenia przysięgłe

 

Jak wygląda tłumaczenie przysięgłe? Sporządza się je w bardziej sformalizowanej formie w porównaniu do zwykłego tłumaczenia. Na każdej stronie tłumaczenia przysięgłego znajduje się odcisk pieczęci oraz podpis tłumacza przysięgłego. Na końcu jest ono dodatkowo opatrzone klauzulą poświadczającą. Dzięki temu dokument nabiera formy urzędowej.

 

Tłumaczenie przysięgłe – wzór

 

We wzorze tłumaczenia przysięgłego należy zachować formalny schemat, który zaczyna się od nazwy podmiotu wydającego dokument na przykład uczelni, urzędu, czy pracodawcy. Następnie umieszcza się treść, która musi być poświadczona pieczątką podmiotu wydającego dokument. Poza tym we wzorze znajduje się podpis, dane adresowe osoby wydającej dokument ze specjalną pieczątką imienną oraz informacją o zajmowanym stanowisku. Tłumacz przysięgły poświadcza również zgodność tłumaczenia własnym podpisem oraz okrągłą pieczęcią. Tak skompletowany wzór tłumaczenia przysięgłego stanowi poprawną formę.

 

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów

 

Niektóre dokumenty, w zależności od tego, gdzie mają zostać przedstawione, wymagają specjalnego poświadczenia zgodności z oryginałem, które uzyskasz jedynie u tłumacza przysięgłego. Dzięki uprawnieniom nadanym mu przez ministra sprawiedliwości i uplasowaniu się na ogólnopolskiej liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości, masz pewność, że Twoje tłumaczenie zostanie wykonane w rzetelny i profesjonalny sposób. Dokumenty, które wymagają tłumaczenia przysięgłego to na przykład akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, a także testamenty czy dyplomy ukończenia szkół wyższych oraz kursów.

 

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów samochodowych

 

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów kwalifikujących się do tłumaczenia przysięgłego, warto wspomnieć o konieczności tłumaczenia dokumentów samochodowych. Przed rejestracją samochodu z zagranicy trzeba przetłumaczyć dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu. Dotyczy to jednak samochodów sprowadzonych z krajów poza Unią Europejską. Tłumaczenie przysięgłe powinno być też wykonane w momencie sporządzania umowy kupna bądź sprzedaży samochodu. To pozwoli na odpowiednie regulacje prawne i zabezpieczenie pojazdu w Polsce.

 

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

 

Tłumaczenie zwykłe w większości przypadków przyjmuje postać edytowalnego pliku tekstowego. Na dokumencie nie musi znajdować się podpis ani pieczęć osoby, która je wykonała. Takiej formy tłumaczeniowej może dokonać każdy, kto ukończył filologię i ma wystarczające kompetencje językowe do przeprowadzenia tłumaczenia. To duża różnica w porównaniu z tłumaczeniem uwierzytelnionym, które wymaga formalizacji za pomocą podpisów, pieczęci i poświadczeń. Jeśli zależy Ci na pełnej mocy prawnej dokumentu, to jedynym i słusznym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy tłumacza przysięgłego.

 

Tłumaczenie przysięgłe – opis pieczęci

 

W tłumaczeniu przysięgłym używa się i opisuje pieczęć, w przeciwieństwie do tłumaczenia zwykłego. Przeczytasz o tym w kodeksie tłumacza przysięgłego. Wzmianka o odcisku pieczęci powinna zawierać określenie jej kształtu, rodzaju, koloru tuszu lub laku oraz tłumaczenie treści napisu. Oprócz tego, jeśli w otoku pieczęci widnieje godło państwowe, również należy o tym wspomnieć, dodając oficjalną nazwę państwa reprezentowanego za pomocą godła.

 

Teraz już wiesz, że tłumaczenie przysięgłe nadaje moc prawną wybranym dokumentom. Pamiętaj – tam,  gdzie tłumaczenie zwykłe nie wystarczy, należy postawić na tłumaczenie przysięgłe.