Język holenderski

ęzyk holenderski jest językiem, który także tłumaczymy. Tłumaczenia przysięgłe są weryfikowane i uwierzytelniane przez osoby mające odpowiednie uprawnienia, a podpis i pieczątka tłumacza poświadczają wysoką jakość wykonanej pracy. Jakość, solidność, rzetelność oraz terminowość – tego wymagamy od naszych tłumaczy i to otrzymują nasi klienci. Realizacja zleceń następuje w ciągu 24 godzin, a gdy zlecenie jest bardziej skomplikowane potrzebujemy 48 godzin na jego realizację.