Na czym polegają tłumaczenia przysięgłe?

Dokumenty procesowe, urzędowe, przekłady dla osób prywatnych i firm, a także, co istotne tłumaczenia dla organów państwowych. Oto czym na co dzień zajmuje się tłumacz przysięgły.

Tłumacz jest osobą zaufania publicznego i aby nim zostać musi zdać egzamin w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jego praca jest bardzo ważna i wymaga odpowiedzialności. Każdy przetłumaczony tekst jest przez tłumacza poświadczony. Na czym dokładnie polega jego praca, dowiesz się z tego tekstu?

Spis treści:

  • Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?
  • Jakie teksty tłumaczy tłumacz przysięgły?
  • Odpowiedzialność tłumacza

Z tego wpisu dowiesz się, kto może zostać tłumaczem przysięgłym, jakie są zasady takich tłumaczeń i jakie teksty należy w ten sposób tłumaczyć, ogółem poznasz szczegóły tłumaczeń przysięgłych i pracy tłumacza.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Zawód tłumacza przysięgłego reguluje ustawa z dnia 27 stycznia 2005 roku. Według niej tłumacz przysięgły musi mieć odpowiednie obywatelstwo (w Polsce dopuszczone jest obywatelstwo polskie), musi biegle posługiwać się językiem polskim, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać tytuł magistra lub tytuł równorzędny, wykazać się brakiem notowań za przestępstwa natury skarbowej oraz gospodarczej i co najważniejsze zaliczyć egzamin z umiejętności tłumaczenia. Egzamin ten zdawany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i obejmuje dwie części, pisemną i ustną, na taki egzamin należy zapisać się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Aby zacząć wykonywać swoją pracę, tłumacz musi zostać zaprzysiężony, a do poświadczania tłumaczeń używa pieczęci z imieniem nazwiskiem oraz wskazaniem języka, w którym ma uprawnienia do tłumaczenia.

Jakie teksty tłumaczy tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniami zaświadczeń urzędowych, dyplomów ukończenia studiów, świadectw maturalnych, aktów ślubu, aktów urodzenia, zaświadczeń o niekaralności. Zajmuje się także dokumentami procesowymi i urzędowymi oraz tłumaczeniem dla organów państwowych. Z usług tłumacza przysięgłego może skorzystać każdy, jeśli zajdzie taka potrzeba jednakowo osoba prywatna, firma, czy wspomniany organ państwowy.

Odpowiedzialność tłumacza

Zawód, jakim jest tłumacz przysięgły, niesie ze sobą dużą odpowiedzialność. Należy on do grupy zawodów zaufania publicznego. Każde tłumaczenie zostaje opatrzone specjalną pieczęcią, indywidualną dla każdego tłumacza. Na jej podstawie zatwierdza się prawdziwość przekładu. Jeśli klient ponosi straty, które wynikają z błędów tłumacza przysięgłego, ma prawo starać się o odszkodowanie. Ponadto nieprawidłowości w tłumaczeniach przysięgłych, mogą być dla tłumacza tragiczne w skutkach, gdyż może on utracić możliwość wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Warto wspomnieć, że tłumacza przysięgłego obowiązuje także tajemnica zawodowa.