Najczęstsze błędy popełniane przez początkujących tłumaczy

Błędy zdarzają się w każdej branży i są nieodłącznym elementem doskonalenia własnych umiejętności. Potknięcia zdarzają się nie tylko początkującym tłumaczom, ale także tym, którzy posiadają dłuższy staż pracy. Ciągła praca nad poprawnością merytoryczną i językową, cechuje pracę każdego tłumacza. Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez początkujących tłumaczy? Wyjaśniamy.

Spis treści:

  • Na co należy zwracać uwagę?
  • Błędy merytoryczne
  • Błędy gramatyczne i interpunkcyjne
  • Błędy tłumaczeniowe
  • Błędy w tłumaczeniu na język angielski
  • Jak unikać błędów w tłumaczeniach?

We wpisie dowiesz się, na co należy zwracać uwagę podczas tłumaczenia, jakie wyróżniamy błędy w przekładach tekstów, oraz jakie są najpopularniejsze błędy w tłumaczeniach na język angielski. Przeczytasz także, jak unikać błędów w tłumaczeniach.

Na co należy zwracać uwagę?

Błędy zdarzają się każdemu niezależnie od rodzaju tłumaczenia oraz języka, z jakiego realizowany jest przekład. Najpopularniejszymi rodzajami błędów, są błędy charakterystyczne dla danego języka przekładu, które są jednymi z łatwiejszych do wyeliminowania. Innymi błędami trudniejszymi do wychwycenia, są błędy merytoryczne, gramatyczne czy tłumaczeniowe. To ich należy wystrzegać się najbardziej, rozpoczynając pracę jako tłumacz.

Błędy merytoryczne

Precyzja w przekładzie tekstu oraz dążenie do najlepszego przetłumaczenia oryginalnej treści, prowadzą czasami do pewnych uchybień, które są związane z różnicami językowymi. Jednym z nich jest fragmentaryczne spojrzenie na tłumaczenie, bez ujęcia całości. Ważniejszymi błędami, są brak przedstawienia kontekstu, nadinterpretacja tekstu oraz wszelkie niedopowiedzenia. Dają w efekcie przekład niezgodny z oryginalnym tekstem, nie oddający jego pełnego sensu.

Błędy gramatyczne i interpunkcyjne

Błędne jest przekonanie, iż niepoprawnie postawiony przecinek, błąd gramatyczny czy składniowy, są mniej istotne dla zrozumienia tekstu. Zbyt duże nagromadzenie przecinków lub ich brak, może spowodować zniekształcenie odbioru tekstu, a nawet błędny odbiór sensu czytanej treści. Częstym problemem jest niepoprawne przełożenie przysłów, powiedzeń i zwrotów, których niejednokrotnie nie da się dosłownie przetłumaczyć. Wychwytywanie prostych błędów z czasem staje się nawykiem każdego tłumacza, który szybko radzi sobie z ich korygowaniem.

Błędy tłumaczeniowe

Błędy tłumaczeniowe są powszechne dla każdego języka obcego, i zdarzają się nawet tłumaczom z dłuższym stażem pracy. Aby nauczyć się ich sprawnego rozpoznawania, liczy się poziom zaawansowania tłumacza i długa praktyka. Do błędów tłumaczeniowych zaliczamy barbaryzmy, czyli wyrazy i wyrażenia przeniesione z oryginalnego języka, które nie mają odzwierciedlenia w języku tłumaczonym. Wyróżniamy także błędy składniowe, nazywane inaczej solecyzmami, które polegają na zastosowaniu nieprawidłowej składni. Innym błędem tłumaczeniowym jest pleonazm, czyli wyrażenie składające się z wyrazów o identycznym znaczeniu.

Błędy w tłumaczeniu na język angielski

Najbardziej popularnym błędem w tłumaczeniach na język angielski, jest nieprawidłowe zastosowanie separatorów, takich jak przecinek lub myślnik. Kolejnym błędem jest pomijanie zaimków osobowych, które w języku polskim wynikają z formy czasownika. W języku angielskim konieczne jest zastosowanie zaimka osobowego, w celu określenia osoby, do której on się odnosi. W języku angielskim często pojawia się tryb rozkazujący, który w języku polskim może być uznawany za objaw braku szacunku. Jednak jest to forma popularna w języku angielskim, której nie należy bać się stosować. Innym błędem nowicjuszy przekładających teksty na język angielski, jest używanie słów o podobnym znaczeniu lub brzmiących bardzo podobnie.

Jak unikać błędów w tłumaczeniach?

Aby tłumaczone teksty prezentowały wysoki poziom, a wszelkie błędy pojawiały się coraz rzadziej, najważniejsze jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie swojej wiedzy językowej. Warto pracować wspólnie z innymi tłumaczami i wzajemnie korygować popełniane błędy. Na początek, skupmy się na wychwytywaniu tych prostszych, łatwiejszych do zauważenia błędów a następnie szlifujemy swój język, w celu uniknięcia skomplikowanych błędów językowych.