Tłumacz – kto to jest?

„Tłumacz” jest bardzo szerokim pojęciem i skupia wiele rozmaitych profesji. Jedną z nich jest zawód tłumacza przysięgłego. Osoba ta zajmuje się tłumaczeniem specjalistycznych dokumentów, które wymagają poświadczenia zgodności przekładu z oryginałem. Można do nich zaliczyć m.in. umowy, testamenty, oświadczenia, akty urodzenia, akty zgonu, dyplomy. Tłumacz przysięgły pełni także rolę biegłego sądowego. Dzięki swojej perfekcyjnej znajomości języka obcego, może służyć organom administracji państwowej: policji, sądom, prokuraturze. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, niezbędne jest spełnienie kilku formalnych wymogów.

Spis treści:

  • Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?
  • Tłumacz przysięgły a egzamin

Z wpisu dowiesz się kto to jest tłumacz przysięgły oraz jak zostać tłumaczem przysięgłym.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Nie każdy może zostać tłumaczem przysięgłym. Zawód tłumacza przysięgłego może być wykonywany wyłącznie przez osobę posiadającą obywatelstwo polskie lub innego państwa oraz biegle posługuje się językiem polskim i jednocześnie wybranym językiem obcym. Osoba, która chce zostać tłumaczem przysięgłym, musi posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Jednocześnie musi także mieć zaświadczenie o niekaralności.

Kandydat na tłumacza nie może być karany za przestępstwa umyślne, skarbowe i nieumyślne przestępstwa przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego. Czy jest konieczność ukończenia studiów wyższych, aby zostać tłumaczem? Tak, tłumacz przysięgły musi mieć ukończone studia wyższe, natomiast nie jest wymagane posiadanie tytułu magistra. Warunkiem koniecznym jest dodatkowo uzyskanie pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu z umiejętności tłumaczenia.

Tłumacz przysięgły a egzamin

Jednym z kluczowych warunków, aby zostać tłumaczem przysięgłym, jest zdanie egzaminu. Chęć przystąpienia do egzaminu na tłumacza przysięgłego należy złożyć pisemnie, wypełniając odpowiedni formularz, który jest dostępny m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy wziąć pod uwagę fakt, że termin egzaminu może być wyznaczony na dowolny dzień – w ciągu maksymalnie jednego roku od daty złożenia wniosku. O konkretnej dacie egzaminu kandydat na tłumacza przysięgłego powinien zostać poinformowany najpóźniej 21 wcześniej. Co istotne, tego typu egzamin nie jest darmowy. Aktualnie kwota wynosi 800 zł. Opłatę ponosi kandydat na tłumacza przysięgłego.

Jak widać, aby zostać tłumaczem, należy spełnić szereg wymogów. Ma to jednak na celu upewnienie się, że tłumacz będzie świadczył usługi na najwyższym poziomie i gwarantował najwyższą jakość tekstów.