Tłumacz symultaniczny – co to znaczy?

Tłumaczenie dokumentów i tekstów niekiedy jest konieczne. Zarówno ze strony prawnej, jak i dla własnej wygody i komfortu pracy nad materiałem obcojęzycznym. Dlatego dobrze korzystać ze sprawdzonych narzędzi, które umożliwią skuteczną i poprawne tłumaczenie. Jednym z takich narzędzi jest tłumaczenie symultaniczne.

Tłumacz symultaniczny

Ten rodzaj tłumaczenie jest najtrudniejszym z możliwych tłumaczeń ustnych. Dlaczego? Ponieważ wymaga zarówno wręcz perfekcyjnej znajomości języka obcego i posługiwania się nim biegle w mowie i piśmie, jak i także wysokiej odporności na stres, nienagannej dykcji, podzielności uwagi i refleksu.

Tłumacz symultaniczny powinien być obeznany i osłuchany w języku obcym. Dlaczego? Ponieważ podczas pracy nad materiałem słownym, nie będzie możliwości przerwania wypowiedzi i poproszenie o powtórzenie treści.

W pracy tłumacza symultanicznego zdarzają się momenty, w których konieczne jest improwizowanie i błyskawiczne reagowanie na to, co wydarza się w wypowiedzi mówcy. Choć czasami temat wypowiedzi jest łatwy do przewidzenia, to niestety przewidzenie konkretnych słów graniczy z cudem.

Tłumacz symultaniczny – co to?

Tłumaczenie symultaniczne to tłumaczenie wykonywane na bieżąco podczas słuchania wypowiedzi. Przy wykonywaniu tłumaczenia symultanicznego niezbędne jest odpowiednie zaplecze i przygotowanie techniczne. Najczęściej tego rodzaju tłumaczenia pojawiają się na konferencjach i spotkaniach.

Wtedy tłumacz powinien mieć do dyspozycji dźwiękoszczelne kabiny, wysokiej jakości słuchawki, które umożliwią słuchanie przemówienia mówcy oraz mikrofon, który umożliwi przekazywanie tłumaczenia do zainteresowanych.

Z uwagi na swój charakter, tłumaczenia symultaniczne są ciężkie w organizacji. Dlatego tak ważne jest, żeby tłumaczenia ustne były prawidłowo przygotowane. Wszystko po to, aby praca tłumacza symultanicznego była jak najmniej utrudniona.

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne

Skoro już wiemy, czym są tłumaczenia symultaniczne, to teraz czas na tłumaczenia konsekutywne. To tłumaczenie ustne, które następuje po zakończonej wypowiedzi rozmówcy.

Zaletą tłumaczenia konsekutywnego jest to, że nie wymaga ono żadnego specjalnego przygotowania. Wystarczy doświadczony tłumacz, który posługuje się językiem obcym. Dzięki temu tłumacz przekłada wypowiedź rozmówcy na język ojczysty słuchaczy. W tum rodzaju tłumaczeń, tłumacz siedzi najczęściej obok słuchaczy i mówcy i bezpośrednio uczestniczy w rozmowie i wymianie zdań.

W przypadku obu rodzajów tłumaczeń umiejętność słuchania i praca pod presją są cechami niezbędnymi do prawidłowego wykonywania obowiązków.

Bardzo często ten rodzaj tłumaczeń jest elementem międzynarodowych spotkań, konferencji. Również spotkania biznesowe mogą być wzbogacane o ten rodzaj tłumaczeń.

Tłumacz symultaniczny języka niemieckiego

Rodzaj tłumaczenia jest uzależniony od charakteru spotkania czy sytuacji. Tłumaczenie konsekutywne świetnie sprawdzają się podczas wywiadów, spotkań biznesowych. Natomiast tłumaczenie symultaniczne lepiej sprawdzi się podczas konferencji.

Zarówno przy tłumaczeniu symultanicznym, jak i konsekutywnym ważne są odpowiednie predyspozycje. W przypadku tłumacza posługującego się językiem niemieckim konieczna jest wysoka znajomość nie tylko zwrotów czy słów, ale także charakterystycznych dla danego regionu czy kultury zwrotów czy związków frazeologicznych.

Wyróżnikiem dobrego tłumacza, będzie wypowiedź, która będzie przejrzysta i klarowna i co najważniejsze – zachowująca sens pierwszy wypowiedzi mówcy.

Tłumaczenia ustne symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne wymagają odpowiednich predyspozycji. Kluczowa jest odporność na stres i umiejętności i doświadczenie w posługiwaniu się językiem obcym.

Zaletą pracy w dźwiękoszczelnej kabinie jest to, że wielu tłumaczy może pracować w tym samym czasie. Co więcej, nie muszą oni operować ściszonym głosem. Tłumaczenie może być wykonywane w języku docelowym ze spokojem i swobodą.