Profesjonalne tłumaczenia prawnicze z Katowic

Profesjonalne tłumaczenie tekstów prawnych – tłumaczymy teksty prawnicze

Przepisy prawa dotykają każdego aspektu życia – od spraw rodzinnych, poprzez edukację, aż po działalność zawodową. Otwarte granicy Unii Europejskiej zachęcają do współpracy z zagranicznymi firmami lub podejmowaniem pracy poza terenem Polski. W wielu przypadkach może to rodzić potrzebę tłumaczenia dokumentacji prawniczej. Tłumaczenia prawnicze najczęściej muszą być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Nasze biuro zajmujące się tłumaczeniami dysponuje tłumaczami o takich kwalifikacjach, dzięki czemu żadne tłumaczenia prawnicze nie stanowią dla nas problemu.

Dla kogo wykonujemy tłumaczenia prawnicze?

Zapraszamy do współpracy zarówno osoby prywatne (pozwanych, powody), kancelarie adwokackie i prawne, firmy z własnymi działami prawnymi, urzędy oraz pozostałe jednostki administracji publicznej. Prawidłowo wykonane tłumaczenia prawnicze w znaczący sposób mogą się przyczynić do szybkiego rozwiązania Państwa problemu, oszczędzając czas, nerwy i pieniądze.

Tłumaczenia prawne – wykonywanie tłumaczeń tekstów prawniczych

Jeżeli nie są Państwo pewni, jak należy przetłumaczyć dokumenty z języka obcego na polski lub odwrotnie, zapraszamy do kontaktu z nami. Mamy bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie i jesteśmy w stanie pomóc w takich sytuacjach. Kolejną zachętą do współpracy z nami jest konkurencyjny cennik tłumaczeń oraz możliwość współpracy zdalnej, bez potrzeby fizycznego dostarczania niektórych dokumentów. Co prawda nasze biuro tłumaczeń funkcjonuje w Katowicach, jednak zapraszamy do współpracy prawników, strony powodowe czy pozwane z całej Polski.

Jakie rodzaje dokumentów prawniczych podlegają tłumaczeniu?

Zakres tłumaczonych dokumentów jest bardzo szeroki. Należą do nich:

  • akta sądowe;
  • interpretacje przepisów prawa;
  • wnioski, pozwy, wyroki;
  • dokumentacja prawnicza;
  • akta notarialne;
  • testamenty;
  • intercyzy;
  • wiele innych.

Na czym polega tłumaczenie tekstów prawniczych oraz prawnych?

Wykonywanie tłumaczeń tekstów z dziedziny prawa to wciąż rozwijająca się gałąź branży tłumaczeniowej. Wciąż rośnie zapotrzebowanie na profesjonalne przekładanie umów, pełnomocnictw czy aktów założycielskich firm, które najczęściej wpływają w formie aktów notarialnych, dokumentów sądowych. Wszystkie one napisane są językiem charakterystycznym dla aktów prawnych – jest on specyficzny. To język fachowy, o dużym stopniu sformalizowania oraz abstrakcji, a przy tym precyzyjny. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest ścisła terminologia. Zależy ona od kontekstu, a dodatkowo brak tu miejsca na interpretację, jaka ma miejsce w języku potocznym.

Zatem, aby tekst z dziedziny prawa został przetłumaczony rzetelnie, tłumacz powinien nie tylko doskonale znać dany język obcy, ale także swobodnie poruszać się po prawnych meandrach. Istnieje wiele określeń, zwrotów czy wzorów pism, które trzeba znać, aby dokonać przekładu. Dzięki temu tłumaczenie zachowa sens oryginału.

Jakie jeszcze umiejętności powinny cechować dobrego tłumacza? Ważne, aby osoba przekładająca dokumenty prawne czy prawnicze potrafiła wyciągać trafne wnioski. Istotna jest także umiejętność analitycznego myślenia.

Teksty prawne a teksty prawnicze — czy to jest to samo?

W kontekście tłumaczeń prawniczych istotne jest rozróżnienie na teksty prawne oraz prawnicze. Te pierwsze to dokumenty sporządzane językiem prawa – czyli prawnym. Są to więc akty i dokumenty, które stanowią wynik pracy organów ustawodawczych. Do tej grupy należy m.in. konstytucja, międzynarodowe umowy, rozporządzenia, ustawy i akty prawa miejscowego.

Natomiast teksty prawnicze sporządzane są językiem prawniczym, czyli tym, który stosują prawnicy. W tej grupie znajdują się m.in. artykuły naukowe czy teksty w podręcznikach prawa, jak również analizy. Tekstami prawniczymi są także umowy pełnomocnictwa, akty założycielskie spółek czy dokumenty sądowe.

Poufność danych oraz bezpieczeństwo podczas procesu tłumaczenia dokumetów

Trzeba również zaznaczyć, że teksty z dziedziny prawa zawierają często wiele wrażliwych, poufnych danych – w tym osobowych. Ważne, aby tłumaczenie było dokonywane przez profesjonalistów, którzy dochowają dyskrecji. Przed rozpoczęciem pracy należy więc podpisać odpowiednią klauzulę poufności, co gwarantuje bezpieczeństwo danych. Dlatego, wybierając nasze biuro masz pewność, że wszelkie wrażliwe informacje pozostaną zabezpieczone. Dokładamy wszelkich starań, aby każde zlecenie zostało wykonane w należyty sposób.

Z jakich języków najczęściej tłumaczy się dokumenty prawne i prawnicze?

Ze względu na to, że językiem międzynarodowym jest angielski, najwięcej tłumaczeń dokonuje się właśnie z języka angielskiego oraz na język angielski.

Czy wśród tłumaczeń tekstów prawnych popularne są tłumaczenia ustne?

Ze względu na specyfikę tekstów z dziedziny prawa oraz na nakład pracy konieczny do dokonania przekładu, tworzy się je w formie pisemnej. W przypadku dokumentów czy umów niezbędne jest opatrzenie tłumaczenia pieczęcią tłumacza przysięgłego. Tylko w ten sposób tekst zyskuje wartość urzędową.

Tłumaczenia ustne praktykowane są podczas spotkań, konferencji czy międzynarodowych wykładów.

Cały Śląsk i nie tylko

Nasze biuro tłumaczeń znajduje się na Śląsku, a największe grono klientów pochodzi z taki miast jak Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy czy Zabrze. Naszą ofertę kierujemy jednak do firm z różnych części Polski, bez względu na miejscowość czy region.
Jeśli chcesz przetłumaczyć akty notarialne lub inne teksty z zakresu prawa, zachęcamy do współpracy!