Droga do zostania tłumaczem przysięgłym

Tłumacz przysięgły to tłumacz wykonujący przekłady na rzecz osób prywatnych i firm, a także na potrzeby organów państwowych, np. sądów czy policji. Specjalizuje się w tłumaczeniu dokumentów procesowych czy urzędowych. Co jest niezmiernie ważne, tłumacza przysięgłego obowiązuje tajemnica zawodowa.

Wymagania

Wykonywanie tego zawodu podlega regulacji ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, która obowiązuje w Polsce od dnia 27 stycznia 2005 roku. Zgodnie z jej postanowieniami kandydat musi spełniać poszczególne wymagania, by stać się tłumaczem przysięgłym. Oto one:

  • Odpowiednie obywatelstwo – w Polsce dopuszczone jest obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego EFTA lub oparte na zasadach wzajemnego porozumienia (co w praktyce oznacza dowolne obywatelstwo).
  • Biegła znajomość języka polskiego.
  • Pełna zdolność do czynności prawnych.
  • Brak notowań za przestępstwa natury skarbowej oraz gospodarczej.
  • Posiadanie tytułu magistra lub równorzędnego.
  • Zaliczony egzamin z umiejętności tłumaczenia.

Egzamin

Na egzamin na tłumacza przysięgłego należy zapisać się do Ministerstwa Sprawiedliwości – ważne, by zadeklarować, że spełnia się wszystkie powyższe wymogi co do zostania tłumaczem przysięgłym lub jest się w trakcie ich spełniania. Kandydat dostaje informację o planowanym egzaminie najpóźniej na 21 dni przed jego odbyciem. Koszt egzaminu to 800 zł. Egzamin na tłumacza przysięgłego zdawany jest przed Państwową Komisją Egzaminacyjną i obejmuje 2 części:

  • Tłumaczenie pisemne: z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski.
  • Tłumaczenie ustne: z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski.

Aby zdać egzamin, należy pozytywnie zaliczyć obie części. Jeżeli kandydatowi to się nie uda, nic straconego – po upływie roku od poprzedniego egzaminu może ponownie przystąpić do zdawania. Z kolei kandydat, który zaliczył egzamin i spełnia wszystkie warunki określone przez ustawę, składa ślubowanie i zostaje wpisany na państwową listę tłumaczy przysięgłych. Od tego momentu ma prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, co zostaje potwierdzone świadectwem wydanym przez Ministra Sprawiedliwości.